PÁR SLOV O NAŠÍ FIRMĚ

Společnost NOSS, s.r.o., výrobce a distributor masných výrobků, byla založena v roce 1996 a a svým předmětem podnikání tak úzce navázala na tradice a zkušenosti rodinné firmy, která se stejnou činností zabývá již od roku 1960 .

Od svého vzniku realizovala řadu zásadních změn spojených v roce 2002 s koupí výrobního areálu v Brně a následnou přestavbou a rozšířením výroby tak,aby splnila parametry potřebné pro obchodování v EU.

Postupně byly zaváděny nové technologie, umožňující plátkování výrobků a následné balení do vakua nebo ochranné atmosféry dle přání zákazníka. V současné době se zaměřuje na inovaci stávajícího výrobního zařízení se současným přizpůsobením se zvyšující kapacitě výroby .

Od roku 2002 je společnost NOSS, s.r.o. držitelem certifikátu ISO 9001:2000/EN 9001:2000 v oboru Výroba masných výrobků, nákupu a prodeje masa a masných výrobků a má v rámci certifikátu zavedený systém "kritických bodů" (HACCP).

Je také majitelem Dokladu o schválení a registraci pro činnost výroby tepelně opracovaných masných výrobků z červeného a bílého masa, vydaného Krajskou veterinární správou pro Jihomoravský kraj pod veterinárním číslem CZ6959EHS.

Cíl společnosti je " trvalé zabezpečení kvality , kterou pocítí zákazník " .

Motto společnosti : "VÁŠ NOSS ROZUMÍ KVALITĚ"